top of page

NIKOLA TESLA

Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Általános iskola Budapesten

Általános iskola Budapesten – Alsó tagozat

   Különbözünk, mégis ugyanolyan értékesek vagyunk. Embereket formálunk, ma kicsiket, holnap nagyobbakat nálunk…


☺  Olyan iskola vagyunk, mely figyelembe veszi tanulói jellemeket és a köztük rejlő különbségeket.

☺  Nyitottak vagyunk a szülőkkel és a helyi közösségekkel való együttműködésre.

☺  Az egyéni, differenciált munkaformákat részesítjük előnyben.

☺  Kreatív változtatásokat teszünk annak érdekében, hogy a tananyagot és a módszereket összehangoljuk a diákok egyéni szükségleteivel és képességeivel.

☺  Kapcsolatot tartunk más iskolákkal is, így könnyebben hidaljuk át az esetleges problémákat, kételyeket, amelyek jelentkezhetnek a szerb ill. a magyar nyelv tanítása területén.

☺  Kapcsolatot tartunk más iskolákkal is, így könnyebben hidaljuk át az esetleges problémákat, kételyeket, amelyek jelentkezhetnek a szerb ill. a magyar nyelv tanítása területén.

☺  Felfedezzük és gondozzuk a tehetséges tanulókat az oktatás minden területén és segítjük őket a további fejlődésükben.

☺  Kölcsönös tudás és készségfejlesztés

☺  A gyerekek tanulását, nyelvi készségük fejlesztését támogatjuk.

☺  ​Kellemes környezetet teremtünk a diákoknak, alkalmazottaknak, szülőknek és vendégeknek.

☺  A Tanítóképző Főiskola gyakorló iskolája vagyunk, a nemzetiségi szerb tanítók pedagógiai műhelye.

  Az alsó tagozaton a tanítás szerb nyelven folyik. Az első osztályban a cirill betűkkel ismerkedünk meg, még a magyar latin betűs írásmódot a második osztályban tanuljuk.
Harmadik osztályban a szerb nyelv latin betűs írásmódja mellett heti egy órában angol nyelvet tanítunk. Negyedikben a szerb és a magyar nyelv oktatása mellett megtanulunk angolul írni.
   A népismereti órák keretein belül a tanulók megismerhetik a szerb kultúrát és hagyományokat, a szerb és a magyar ünnepekről egyformán megemlékezünk.
 A munkaszombatokon a tanítványainkat múzeumokba visszük, illetve projekt napokat szervezünk.
A testnevelési órák keretein belül télen korcsolyázni, tavasszal úszni járunk.

Iskolánk alsó tagozatos szakkörei:

 • énekkar (versenyek és fellépések)

 • fakultatív nyelvtanulás (angol nyelv)

 • ökológiai műhely

 • informatika szakkör

 • szerb néptánc (Tabán est)

 • sakk (versenyek)

 • kosárlabda

 • futball

 • szolfézs – zeneiskolai kihelyezett tagozat – vizsga

 • színjátszó szakkör (fesztiválok, fellépések)

 • pravoszláv hittan – lelki oktatás

A sport - rekreáció szakkör célja:

  egy olyan közösségbe gyűjtse a tanulókat, melyet az egészséges életmód, jó állóképesség, hasznos időtöltés és sportolás jellemez, mely különböző sportversenyeken vesz részt (futball, kosárlabda, asztalitenisz, sakk)


   Tantárgyakhoz kapcsolódó szakköreink célja:

  hogy a meglévő tudást bővítsék, elmélyítsék, elemezzék, kielégítsék az intellektuális kíváncsiságot, a tanulót a tanulmányozás és a felfedezés öröméhez jutassák.
Tehetséges tanulóink országos versenyeken, fesztiválokon, különböző rendezvényeken vesznek részt.

A tanulók segítése

 • fakultációk – a gyerekek támogatása, hogy szabadidejüket hasznosan töltsék

 • a könyvtár használata, mely ideális hely a folyamatos tanuláshoz, olvasáshoz

 • ingyenes iskolabusz használat a Budapest környéki diákoknak

 • télen korcsolyázás

 • tavasszal úszás

Dávid Rózsa: Gyerekek nevében

Beszélj velem úgy,
mintha felnőtt lennék!
Játssz velem úgy,
mintha gyermek lennél!
Bízz bennem!
Adj nekem feladatot!
Majd meglátod,
milyen ügyes vagyok!

Általános iskola – felső osztályok (5-8.osztály)

   A felső osztályokban szerb nyelven folyik a tanítás. Az alacsony létszámú osztályok a tanítás és tanulás hatékonyságát, egyéni odafigyelést szolgálják. Anyanyelvünk és szerb kultúránk megőrzése és ápolása érdekében, a tanulóknak emelt számú szerb nyelv és szerb irodalom órákat biztosítunk, emellett néprajzot is tanulnak.

   Intézményünk tanmenete lehetővé teszi a más közegből érkező gyermekek integrációját, amennyiben korábban nem tanulták a szerb nyelvet, nálunk idővel sikeresen bekapcsolódhatnak az anyanyelvi szinten történő tanításba. A szerb nyelv mellett, diákjaink a magyar nyelvet és irodalmat anyanyelvi szinten tanulják, ápolják.

     Iskolánkban az idegen nyelv az angol.

   A tanítási órákat tantermekben és jól felszerelt szaktantermekben tartjuk. Iskolánk korszerű szaktantermei szerb és magyar, idegen nyelvoktatás, fizika, biológia és kémia, történelem és földrajz, zene és képzőművészet oktatásra alkalmasak. Tágas, jól felszerelt tornatermünk várja a tanulókat, amennyiben az időjárás megengedi, az órákat az iskola udvarán tartják meg. Az iskolai könyvtár gazdag könyvállománnyal rendelkezik. Különleges hangulata szünetekben és tanítás után is oda vonzza a tanulókat. Tanórák, műhelyek, érdekes projektek megtartására alkalmas.

   Diákjaink szaktanári segítséggel, támogatással számos városi, megyei és országos tanulmányi versenyen vesznek részt, és elismerő teljesítményeket érnek el.

    Számos sport táborban vesznek részt, ott vannak a nyaranta megrendezett hittan táborban, hagyományos kapcsolattartást ápolnak más magyarországi és szerbiai iskolákkal.

Iskolánk felső tagozatos szakkörei:

 • énekkar (versenyek és fellépések)

 • matematika szakkör

 • informatika szakkör

 • szerb néptánc

 • kosárlabda

 • röplabda

 • labdarúgás

 • színjátszó szakkör (fesztiválok, fellépések)

 • pravoszláv hittan – lelki oktatás

A tanulók segítése

 • differenciált foglalkozások

 • tanulmányi versenyekre való felkészítés

 • nyolcadik osztályos tanulók számára a gimnáziumra való felkészítés

 • iskolabusz a Budapest környéki diákok számára

Lórévi általános iskola

   A lórévi iskola a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tagintézménye, ahol szerb nyelven folyik az oktatás: 1-4. osztályig összevontan, egy tanulócsoporttal működik. Iskolánk feladata a nemzetiségi kultúra megóvása és ápolása, az anyanyelv mellett a magyar nyelv és irodalmi kultúra elsajátítása, helyi adottságokból kiindulva /Csepel-sziget, Duna-part/ a környezet- és természetvédelem.

    Nagy hangsúlyt fektetünk a szerb hagyományok ápolására, megőrzésére; megemlékezünk ünnepeinkről, illetve népismereti órák, délutáni foglalkozások keretében szerb népdalokat, gyerekjátékokat, néptáncokat tanulunk, ezeket az évzáró alkalmával a szülőknek is bemutatjuk.

Az első osztályban csak szerb nyelven folyik az oktatás, a tanulók a cirill betűket tanulják. Kezdeti nyelvismereti nehézségeik nincsenek, mivel megfelelő nyelvismerettel jönnek az óvodából /a szerb és a magyar gyerekek is/.

    Második osztályban kezdik tanulni a magyar betűket, második félévtől a nyelvtant. A betűtanulás időszaka ekkor rövidebb, így nyelvtanra és helyesírásra fordíthatunk több energiát és időt. De továbbra is többet használt nyelv a szerb: szünetekben, délutáni foglalkozásokon, szabadidőben egyaránt.

    Tanulóink csak a 2. osztály befejezése után folytathatják tanulmányaikat magyar iskolákban.

  Harmadik osztályban tanulják a szerb órákon a latin abc-t, mellette heti 2 órában angol nyelvet. Negyedik osztályban a fontosabb kifejezéseket két nyelven sajátítják el. A negyedik osztály befejezése után akár magyar, akár szerb iskolában tanulhatnak tovább.

   A pedagógiai munkát két szakképzett pedagógus látja el. A pravoszláv hittant a helyi plébános, a katolikus hittant a ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Iskola hitoktatója végzi, az idegen nyelv oktatását pedig óraadó pedagógus. Bár iskolánk kicsi, annál inkább családias és szeretetteljes.

   A tanításban lassúbb haladással igyekszünk elérni, hogy a tananyagot alaposan sajátítsa el mindenki, és ne veszítse el a tanulási kedvét. Az összevont csoport egyik előnye, hogy a tanult dolgokat többször hallják a gyerekek. A terhelhetőséget fokozatosan növeljük, és rugalmasan alkalmazkodunk a gyerekek pillanatnyi állapotához. Ebben sokat segít az összevont iskolarendszer „jótékony” hatása. Arra törekszünk, hogy minden gyereknél a saját szintjéhez mért minél optimálisabb fejlődést érjünk el.

    Célunk, hogy az 5. osztályt kiegyensúlyozott, nyugodt gyerekként kezdjék el.

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda,

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Lórévi Általános  Iskolája                        

2309 Lórév, Dózsa György u. 63.

Tel.: 06-24-482-583

Lórévi általános iskola régen

Szeged általános iskola

20190305_094452.jpg
20190305_090423.jpg
20190305_095010.jpg

Deszk általános iskola

   A deszki iskola a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár tagintézménye, ahol szerb és magyar nyelven folyik az oktatás: 1-4. osztályig, összevontan, többnyire 2 tanulócsoportban.

   Az oktatás során fontosnak tartjuk a gyermekekben rejlő kreativitás megőrzését, fejlesztését, az osztályok kis létszáma és a családias légkör jó lehetőséget biztosít erre. Célunk, hogy olyan nyelvi (szerb, magyar és angol) illetve hatékony tanulási kompetenciákkal vértezzük fel tanulóinkat, mellyel a jövőben, a gyakorlatban is könnyedén megállják majd a helyüket.

   Nagy hangsúlyt fektetünk a szerb hagyományok ápolására, megőrzésére. Diákjaink már az 1. osztálytól tagjai a deszki Bánát Szerb Néptáncegyüttesnek, így biztosítjuk az utánpótlást. Heti rendszerességgel van délutáni néptáncórájuk. Évente több rendezvényen lépnek fel élőzenei kísérettel, ezáltal a népzene szeretete is már a kezdetektől a mindennapjaik részét képezi.

   Ezenfelül a szerb népismereti órák keretében ismerkedhetnek meg a szerb ünnepek jelentőségével, a hozzájuk kapcsolódó tradicionális népszokásokkal.

   A műhelyfoglalkozásinkon tanulóink megismerkedhetnek a szövés, hímzés, varrás és barkácsolás technikájával. Így közvetlen módon tapasztalhatják meg a népművészetben rejlő értékeket. Ezt erősíti az intézményben működő múzeum is.

   Kiemelten kezeljük a nemzetiségi, magyar nyelvi és irodalmi kultúra megóvását és ápolását. Ennek érdekében színházi előadásokra és komolyzenei hangversenyekre visszük el tanulóinkat. Szoros kapcsolatot alakítottunk ki a szegedi tagintézménnyel is, több szerb nyelvű színházi előadáson és versenyen veszünk részt közösen. 

  Diákjaink több szabadidős foglalkozás közül választhatnak, melyek intézményünkben, a közeli sportcsarnokban és a Faluházban működnek (zeneoktatás: zongora, furulya; magyar néptánc, moderntánc, LEGO- szakkör, kézilabda, foci).

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7
tel: +36-1351-6550 fax: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

bottom of page