top of page

NIKOLA TESLA

Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Beiratkozás az óvodába 2019/2020. nevelési év

2019. május 06. - 10. (hétfő - péntek)

Felhívás

 

Szükséges dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), személyi igazolvány, TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat

 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa

 

 • szülői nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről (17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet)

                dokumentum letöltése:

 

 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet)

                dokumentum letöltése:

 

 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény)

  • Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet.

  • Ha gyám a törvényes képviselő, ennek alátámasztását igazoló dokumentum: gyámhivatali döntés)

                dokumentum letöltése:

 

 • adatvédelmi nyilatkozat (Ptk. szóló 2013. évi V. törvény)

                dokumentum letöltése:

 • tanulói adatlap

                dokumentum letöltése:

 

 • tartózkodási hely igazolása a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához:

  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy

  • tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel) vagy

  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH 10 évente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

 

A fentieken túl kérjük az alábbiakat:

- sajátos nevelési igényt (diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, hiperaktivitás stb.) igazoló dokumentum*
- rendszeres gyermekvédelmi támogatást igazoló dokumentum *

 

*Csak az érintett gyermekek esetében kért adatok.

bottom of page