top of page

НИКОЛА ТЕСЛА

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум

Гимназија

   Једина државно призната национална установа на српском наставном језику са 13 разреда (8+0+4), званично је почела са радом 1. септембра 1993. године. Њој је две године касније прикључен и ђачки дом у Улици ружа бр.5, где су смештена деца која похађају основну и средњу школу. Школа је од 1997. године радила у веома тешким условима, у неодговарајућој, трошној згради. Од 1997. године наставља рад у велелепној, обновљеној згради која пружа оптималне могућности за успешно васпитање и образовање на матерњем језику.

Васпитно-образовни циљеви и задаци школе

Образовња Срба, као припадника националне мањине у складу са Мађарским васпитно- образовним системом.

 • образовање на матерњнем језику

 • неговање мађарског језика и књижевне културе на нивоу матерњег језика

 • обезбеђивање основног и средњег нивоа

 • очување и развијање националног идентитета

 • очување и неговање националне културе
  (фолкорна, музичка, драмска секција, школске новине...)

 • заштита природе и околине (еколошка секција)

Посебни циљеви

 • музичко васпитање – нега тела

 • учење мађарског језика као страног језика

 • неговање талената – припрема за Републичка такмичења

 • факултативно учење страних језика (енглески, немачки) пд 1–3 разреда

 • један час више за информатику и страни језик у првом и другом разреду гимназије

 • могућност факултативног учења трeћег светкског језика за посебно надарене ученике

 • интегрисање ученика који долазе из других школа као и из средине где се настава није одржала на српском језику и укључивање у редовну наставу

 • организовање испита из српског језика и књижевности за оне који поседују потврду о знању језика (степен Ц)

 • покретање музичког забавишта у оквиру музичког васпитања предшколског узраста

Опште информације

   У Српску основну школу и гимназију у Будимпешти се могу уписати ученици са целе територије Мађарске и из суседних земаља. Школа негује високе критеријуме у вредновању рада ученика и наставника. Налази се у центру Будимпеште, у обновљеној згради, близу железничке и аутобуске станице. Зграда је саграђена 1876. године и представља вредан споменик старе архитектуре. Фасаду украшава спомен плоча Терези Брунцвик.

   За ученике који не живе у Будимпешти омогућен је смештај у савременом ђачком дому надомак школе, у ул. Ружа бр. 5 где постоје сви одговарајући услови за нормалан живот и рад деце. После наставе ученици уз помоћ васпитача раде домаће задатке у просторијама школе. Слободно време је крајем недеље испуњено разним културним и спортским садржајима како нпр. обилазак културно-исотријских споменика у граду, посета културним манифестацијама (позришта, опера, концерти), тренинзи, излети, занимљива предавања по ученичком избору итд.

   Кабинетска настава нуди ученицима вишестурке могућности за усвајање знања и пружа добру основу за будуће академско образовање. Школа располаже модерним кабинетима за матерњи- српски језик, мађарски језик, стране језике, инфотматику, физику, биологију и хемију, историју и географију, музичко васпитање и ликовну уметност, као и савремено опремљеном фискултурном салом са теретаном. У оквиру часова физичке културе ученицима је омогућено коришћење и других спортских објеката у граду (базени, клизалишта, спортски терени). За ученике основне школе обезбеђено је осам, а за ученике гимназије пет учионица.

    Библиотека са читаоницом и кровном терасом пружа одличне могућности за усавршавање и одржавање часова. Аудио-визуелне потребе кабинета задовољава студио, а велика аула представља идеалан простор за одржавање школских свечаности, различитих приредби, концерата и заједничких родитељских сатанака. Аула је, иначе, и својеврстан галеријски простор, јер се ту налази стална поставка радова са ликовне галерије коју школа организује сваког пролећа. Школа, такође, има салу за веронауку, посебне просторије за учење (за основну школу и гимназију), велику трпезарију са кухињном и лекарску ординацију.

Посебни програм неговања српске културе и традиције

Упознавање са српском културом и традицијом, чување, неговање и подизање националног идентитета се постиже:

 • учењем матерњег језика и књижевности

 • увођењем фрулица као традиционалног народног инструмента и оснивање школског камерног оркестра 'Фрулице'

 • увођењем музичког васпитања у забавиште кроз остваривање посебног развојног програма музичког забавишта

 • неговањем српског фолклора

 • увођењем народописа у окивиру наставе српског језика и књижевности, историје, географије, часа одељенског старешине, музичког и ликовног васпитања

 • сваке године 27. јануара прославом школске славе Светог Саве обележавамо Дан школе

Везе са другим васпитно-образовним установама и институцијама

Школа је широко отворена за јавност и остварује богате стручне и културне везе са:

 • осталим српским школама у Мађарској

 • народносним основним школама и гимназијама

 • братским школама у матичној земљи (Нови Сад, Београд, Остојићево,
  Сремски Карловци)

 • Српском гимназијом у Темишвару (Румунија)

 • Музичком школом седмог кварта

 • Туристичком школом 'Ксантус Јанош', поводом увођења смера за туристичке водиче у гимназију

Живу и плодотворну сарадњу школа има и са другим институцијама и организацијама и то:

 • У земљи: владин Уред за националне и етничке мањине, Министарство за културу и просвету, Самоуправа Срба у Мађарској, Српска самоуправа у Будимпешти (веронаука, верски празници, летњи веронаучни камп), Задужбина Саве Текелије, Будимска епархија, Фондација Јаков Игњатовић, ЕЛТЕ, СТЕ

 • У матичној земљи: Матица српска, Универзитет у Новом Саду, Министарство просвете Републике Србије, Министарство за везе са Србима изван Србије, Завод за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу, Културно-просветна заједница Србије, САНУ и многе друге

Додатне активности

 • упознавање ученика са српским културно-историјским споменицима у Будимпешти и околини

 • рад са талентованим ученицима на припремању пригодних програма у оквиру драмске секције

 • рад на уређивању школског листа 'Гимназијалац', јединог листа српске деце из дијаспоре

 • неговање српских народних обичаја

 • откривање и неговање талената у свим областима васпитно-образовног рада и њихово усмеравање у правцу даљег напредовања

 • иконописачка секција

 • школски хор

 • фолклор

 • факултативно учење страних језика (француски, немачки, руски)

 • еколошка секција

 • спортска такмичења (фудбал, кошарка, стони тенис, шах)

 • информатичка секција

 • вежбаоница за средњошколске професоре српског језика и књижевности

 • педагошка радионоца за учитеље мањинских српских школа

Помоћ ученицима

 • факултације

 • диференцијална занимања- раздвајање група

 • консултације

 • припремање за такмичења

 • припремање ученика осмог разреда за упис у гимназију

 • посебна саветовања у вези са наставком школовања

 • самостално коришћење библиотеке и фискултурне сале

 • од септембра 1998. године могућност стручног образовања за туристичке водиче

 • бесплатни школски аутобус за ученике из околине Будимпеште

Предности школе

 • разреди са малим бројем ученика и могућност индивидуалног рада са ученицима на часу

 • школовање на српском језику и неговање мађарског језика и књижевности на нивоу матерњег језика

 • организовање 'отвореног дана' када родитељи могу да присуствују школским часовима

 • у оквиру педагошке радионице, а у циљу сталног усавршавања педагога и подизања образовног нивоа школе, припремање и одржавање ОГЛЕДНИХ ПРЕДАВАЊА од забавишта до гимназије и тиме стварање услова да школа постане методички центар

 • стално усавршавање педагога како би могли да одговоре најсавременијим захтевима у систему образовања

 • велика проходност ученика наше школе у Србији као и у свим земљама ЕУ (у Србији је довољно положити праг знања у септембарском пријемном року на факултетима).

Манифестације

 • организован одлазак у позориште, на концерте

 • размена ученика са братским школама у Србији

 • учествовање школског хора на Сабору српске културе

 • наступи у Србији (хор, драмска секција)

 • учествовања ученика гимназије на Летњој школи хорског појања „Корнелију у спомен”

 • учествовање на Летњој ликовној колонији у Сентендреји

 • организовање камповања (веронаучни камп, спортска камповања, камповања у природи...)

 • Спортски дан – традиционална манифестација посвећена спортској култури која се одражава крајем школсе године.

Захтеви на крају школовања

 • школовање будућих интелектуалаца психо-физички спремних да се укључе у даље образовне и научне токове.

 • стицање знања које омогућава упис на све високошколске установе у Мађарској и Србији.

 • овладаање знањем српског, мађарског и једног светског језика на високом нивоу.

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум „Никола Тесла” 

1074 Будимпешта, Трг ружа 6-7
тел: +36-1351-6550 факс: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

bottom of page