top of page

NIKOLA TESLA

Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

SZERB DIÁKOTTHON - KOLLÉGIUM

     Kedves látogató,

     Arra törekedtünk, hogy minél több információhoz juttassuk a kollégiumunk életéről.

   Reméljük, hogy ily módon képet alkothat intézményünkről és ez megkönnyíti a döntést, hogy az ön gyermeke intézményünkben tanuljon.

   A „Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Isk. Gimnázium és Kollégium” többcélú, közös igazgatású intézmény és ennek a kollégium szerves része.

     Azok a tanulók, akik Budapesten kívül élnek lehetőségük van a kollégiumi elhelyezésre a két diákotthon valamelyikében. Az egyik épület az iskolától nem messze a Rózsa utca 5-ben található, míg a másik épület a főváros szívében a Veres Pálné utca. 17. szám alatt. A kollégiumokban minden feltétel adott a megfelelő életvitelhez és tanuláshoz. A kollégiumokban három, négy és hat ágyas szobák vannak. Minden emeleten van egy társalgó, három fürdőszoba és egy teakonyha.

   A kollégiumban az élet a házirend szerint szerveződik, melyet mindenki köteles betartani. Munkánkban a legnagyobb hangsúlyt a tanulásra fektetjük. A könyvtár, melyben egy olvasó terem is van, remek helyszínt nyújt a továbbképzéseknek, tematikus előadásoknak, valamint a tanítást előkészítő folyamatoknak. A tanítás után a tanulók tanári segítséggel oldhatják meg a házi feladatokat az iskolában vagy a kollégiumban, erre egy előre meghatározott időben kerül sor a „szilencium” alatt. A hétvégéken a szabadidő különböző tartalmakkal van kitöltve, mint pl.: történelmi és kulturális emlékhelyek meglátogatása, különböző kulturális események (kiállítások, múzeumlátogatások, színházlátogatások, opera előadások) edzések, mérkőzések, kirándulások, aktuális programok a városban a tanulók érdeklődésének megfelelően.

   A családias hangulat az, amit leginkább kiemelnénk a kollégiumi életből. Különleges hatása van az önzetlen segítségnyújtásnak, a kölcsönös törődésnek, az életre szóló barátságoknak és minden másnak, amit nem felejtünk el.

    Munkánkat mind az iskolában, mind a kollégiumban, teljes egészében áthatja a szerb kultúra ápolása, a hagyományok és a cirill betűs írás őrzése.

 

    További tevékenységek

 • a budapesti szerb kultúrtörténeti emlékek megismertetése a tanulókkal

 • tehetséggondozás a színjátszó kör keretein belül

 • az iskolaújság szerkesztése, amely az egyetlen szerb nyelvű diáklap Szerbia határain kívül

 • szerb hagyományok őrzése

 • tehetséggondozás a tanulmányok minden területén

 • iskolai kórus

 • néptánc

 • sport (labdarúgás, kosárlabda, röplabda, kézilabda, asztali tenisz, sakk)

 • szabadidős tevékenység (mindennapos)

 • tribünök és párbeszédek a toleranciáról, betegségekről, kommunikációról és más aktuális témákról…

 • tematikus nyári táborokon való részvétel lehetősége (hittantábor, sporttáborok, táborok a természetben, Szerb nyelvi tábor „Vuk S. Karadzsity”…)

 • zenei nevelés – a hallás és a hang ápolása

 • tehetséggondozás – versenyekre való felkészülés

 • további tevékenységek – festés, kézimunka, műhelymunka, és más a gyermekek részéről igényelt tevékenységek

 

    Kapcsolat más nevelési-oktatási intézménnyel

   A kollégium gazdag kulturális kapcsolatokat ápol más magyarországi és szerbiai kollégiumokkal. Kirándulásokat szervezünk és több napos látogatásokat más diákotthonokban. A Zimonyi iskolával való együttműködés eredménye a kollégium udvarán lévő fal kifestése. Több éves együttműködést ápolunk a belgrádi „Jelica Milovanovic” diákotthonnal. Az ő hozzáállásuk és önzetlen segítségük megfizethetetlen érték a mi kollégiumunk számára.

 

    A kollégiumi házirend rövid kivonata

6:45 – ébresztő – a reggeli tisztálkodás, a szobák rendbetétele, az ágyak beágyazása (az ágyneműt az ágyban az erre a célra kialakított dobozba kell eltenni).

7:15 – a beteg tanulók kötelesek jelentkezni az éjszakai ügyeletsnél.

7:30 – a kollégium elhagyása, reggeli az iskolában

 • munkaszüneti napokon (hétvége, ünnepnapok) a reggeli 9:00-kor, ebéd 13:00-kor, a vacsora 18:00-kor van.

Munkanapokon a diákok 13:00-ig nem jöhetnek vissza a kollégiumba, kivéve, ha a diák az osztályfőnök által aláírt engedéllyel érkezik.

 • A iskolai tanítás végeztével a diákoknak szabadidejük van 16:30-ig, a kötelező tanulás kezdetéig.

 

16:00 – minden kedden megbeszélés/tájékoztató a diákotthon előterében, melyen kötelező jelen lennie minden kollégiumi diáknak.

16:30 – a kötelező tanulás kezdete

 • azok a diákok, akik 4,6 fölötti átlaggal rendelkeznek, mentesülnek a kötelező délutáni tanulás alól, a 4,6 alatti átlaggal rendelkező diákok a tanárok felügyelete mellett az iskola épületében az arra kijelölt tantermekben tanulnak.

 

19:00 – vacsora az étkezőben

19:30 – 20:30 – szabadidős tevékenység az iskolában és a kollégiumban (igény szerint)

 • az általános iskolás diákoknak csak az idősebb társaik kíséretébené és az ügyeletes nevelőtanár engedélyével van kimenőjük 20:00-ig.

 • a 9-12 osztályok tanulóinak abban az esetben, ha másnap van tanítás 21:00-ig van kimenőjük, viszont ha másnap nincs tanítás, akkor 21:30-ig.

 

22:30 fővilágítás kikapcsolása (a számítógép használata a világítás lekapcsolása után tilos). Amennyiben a tanulók nem tartják be a szabályokat, az éjszakai felügyelőnek jogában áll elvenni a számítógépet. A számítógépet harmadik elvétel után a diáknak kötelezően haza kell vinnie.) Az éjjeli lámpák használata 23:30-ig megengedett, kizárólag csak tanulás céljából.

   A diákok további kötelezettségei 

 • Az épület elhagyásakor kötelező a szobák kulcsainak leadása a portán!

 • Annak a diáknak, aki hétvégén hazautazik, legkésőbb 18:30-ig jelentkeznie kell az illetékes tanárnál. Ellenkező esetben, amennyiben elkésik a jelentkezéssel, kötelezően ki kell fizetnie az étkeztetésének teljes összegét.

 • Minden általa okozott anyagi kárt a tanuló köteles megtéríteni. Amennyiben szándékos rongálásra kerülne sor a diák igazgatói intőben részesül.

 • A szobák átrendezése igazgató által aláírt kérelemmel és osztályfőnök engedélyével, jelenlétében megengedett.

 • Az étel kizárólag hűtőben tárolható!

 • Minden diák köteles vigyázni saját értékeire (személyes iratok, pénz, telefon, számítógép, ékszer, ruházat és további személyes értékek) csak saját felelősségre hozhatók be a kollégium épületébe.

 • A szobákban tilos az étkezés. Étkezni csak a konyhában és közösségi helyiségekben szabad.

 • A kollégiumi díjat minden hónap 15-ig kell befizetni.

 • Amennyiben a diák megbetegszik a szülő köteles 24 órán belül hazavinni.

 • Abban az esetben, ha a diák a hétvége folyamán megbetegszik, a szülő köteles a kollégiumot (osztályfőnököt vagy kollégiumi titkárt) erről értesíteni, legkésőbb hétfőn 10 óráig.

 • Az iskolán kívüli foglalkozások, igazgató, osztályfőnök és szülő engedélyével lehetségesek. A foglalkozások időpontjáról, helyéről és annak elérhetőségéről a tanulónak kötelezően értesítenie kell kollégiumi osztályfőnökét.

 

   Legszigorúbban büntetendő

 • Kábítószer és alkohol fogyasztása valamint a dohányzás a kollégium területén tilos.

 • Tilos a pszichikai és fizikai bántalmazás.

 • Tilos a veszélyes tárgyak használata és behozatala (pl. kések, szúrófegyverek, stb.)

 • A tanulók testi épségének megóvása érdekében, legszigorúbban büntetendő a szándékos gyújtogatás.

 • Tilos a lopás és minden más nem helyénvaló viselkedés, az épület területén belül és kívül, amely sérti az iskola és a szerb közösség hírnevét.

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7
tel: +36-1351-6550 fax: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

bottom of page