top of page

НИКОЛА ТЕСЛА

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум

ОСНОВНА ШКОЛА

Основна школа у Будимпешти

Основна школа у Будимпешти - НИЖИ РАЗРЕДИ

   Ми смо различити, а једнако вредни. Заједно стварамо људе, данас мале, а сутра веће од нас...


☺ Ми смо школа која уважава различитост и специфичност својих ученика и школа која подржава лични развој деце.
☺ Oтворени смо за сарадњу са родитељима, локалном заједницом
☺ Потенцирамо индивидуалну и диференцирану наставу. Чинимо креативне промене у циљу усклађивања наставног садржаја и метода рада са индивидуалним потребама и могућностима ученика.
☺ Повезани смо са другим школама како би заједнички превазишли евентуалне проблеме и недоумице у настави на српском или мађарском језику.
☺ Откривање и неговање талената у свим областима васпитно-образовног рада и њихово усмеравање у правцу даљег напредовања
☺ Међусобно преносимо знања и вештине
☺ Подршка деци у учењу,и у развијању језичких вештина
☺ Стварамо пријатне услове за све ученике, запослене, родитеље и госте.
☺ У нашој школи је вежбаоница Учитељског факултета, педагошка радионоца за учитеље мањинских српских школа

IMG_6984.JPG

    Настава у нижим разредима се изводи на српском језику. У првом разреду у оквиру часова српског језика се учи ћирилично писмо, док се мађарско писмо учи у другом разреду.
    У трећем разреду у оквиру часова српског језика се обрађује латинично писмо и уводи се један час енглеског језика. Поред учења српског и мађарског језика, у четвртом разреду се уводи енглеска абецеда.
  На часовима народописа ученици се ангажују у циљу упознавања и неговања српске културе и традиције, у том смислу обележавамо како српске тако и мађарске празнике.
    Због те специфичности радне суботе користимо као прилику да ученике одведемо у музеје, позориште или организујемо тематске дане.
    У оквиру часова физичког васпитања деца похађају у зимског периоду часове клизања, а у пролећном периоду часове пливања.

Активности за ниже разреде у нашој школи:

• школски хор (такмичења, наступи на приредбама)
• факултативно учење страних језика (енглески језик)
• еколошке радионице
• информатичка секција
• српски фоклор (Табанско вече)
• шах (такмичења)
• кошарка (игра)
• фудбал (игра)
• солфеђо- истурено одељење музичке школе – полагање завршног испита
• драмска секција (фестивал, наступи на приредбама)
• православна веронаука – духовно образовање

Циљ спортско – рекреативних активности /секција

   су да окупе ученике и омогуће им здрав живот, добар физички развој, корисну разоноду и бављење спортом у слободном времену као и учешће на разним спортским такмичењима (фудбалска секција, кошаркашка секција, стони тенис, шах).
   

  Циљ – предметне активности / секције су да проширују, продубљују и анализирају постојећа знања и задовољавају интелектуалну радозналост и активно учешће ученика у проучавању и истраживању.


     Наши талентовани ученици учествују на државним такмичењима, фестивалима и другим манифестацијама....

Помоћ ученицима

• факултације - омогућавање деци да своје слободно време користе да се забаве, али и креативно искажу, развију, потврде
• коришћење библиотеке као идеално место за континуирано учење и место за читање из уживања и забаве
• бесплатан школски аутобус за ученике из околине Будимпеште
• клизање у зимском периоду
• пливање у пролећном периоду

"ДЕТЕ ЈЕ ЧОВЕК У ОДЕЛУ ДЕТЕТА"

ДУШАН РАДОВИЋ


Детету пуно љубави треба,
да срећно расте, да гради свет,
никад му немој сасећи крила,
подржи сваки његов лет!

Основна школа у Будимпешти - ВИШИ РАЗРЕДИ

   Настава у вишим разредима се изводи на српском језику. Rазреди са малим бројем ученика омогућавају индувидуални рад са ученицима на чaсу. У циљу очувања и неговања матерњег језика и српске културе, ученици имају повишен број часова српског језика и књижевности, као и предмет народопис.

   Наставни план и програм наше установе омогућава интегрисање ученика који долазе из средине где наставу нису слушали на српском језику и укључивање у редовну наставу. Поред учења српског језика, наши ученици уче и негују мађарски језик и књижевну културу на нивоу матерњег језика.

    Као страни језик учи се енглески. Факултативно, постоји могућност учења немачког језика.

   Настава се одвија у учионицама и добро опремљеним кабинетима. Школа располаже модерним кабинетима за матерњи- српски језик, мађарски језик, стране језике, информатику, физику, биологију и хемију, историју и географију, музичку културу и ликовну уметност, као и савремено опремљеном фискултурном салом. Школска библиотека са богатим фондом књига чини посебно острво за одржавање занимљивих часова, радионица, пројеката.

   Наши ученици уз помоћ и подршку својих предметних наставника редовно учествују на градским, регионалним као и државним такмичењима и освајају лепе резултате.

   Радо учествују у спортским камповима, у летњем веронаучном кампу, традиционално се друже са ученицима других српских школа у Мађарској и Србији.

Основна школа у Будимпешти - ВИШИ РАЗРЕДИ

 • школски хор (такмичења, наступи на приредбама)

 • математичка секција

 • информатичка секција

 • српски фоклор

 • кошарка

 • фудбал

 • драмска секција (фестивал, наступи на приредбама)

 • православна веронаука – духовно образовање

Помоћ ученицима

 • диференцијална занимања

 • припремање за такмичења

 • препремање ученика осмог разреда за упис у гимназију

 • школа за наше ученике из околине Будимпеште обезбеђује бесплатан школски аутобус

 • смештај у ђачком дому у близини школе

 Основна школа у Ловри

   У основној школи у Ловри, подружници установе Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум „Никола Тесла, настава се одвија на српском језику. Школа има четири нижа разреда, а ученици су спојени у једну групу од 1-4. разреда. Наша школа је одговорна за очување и унапређивање матерњег језика, за учење мађарског језика и књижевности и етничке културе, а полазећи од локалних услова (острво Чепел, обала Дунава) и за очување и заштиту природе и животне средине.

   Ми придајемо велики значај очувању српске традиције и културе, одржавамо и  прослављамо српске празнике, имамо часове српског  народописа, поподневне програме у оквиру којих негујемо и учимо српске народне песме, дечије игре, фолклор, које на крају школске године представљамо родитељима.

   Први разред започиње образовање на српском језику, ученици уче ћирилицу. Почетне потешкоће са учењем нису присутне, јер ученици долазе са адекватним познавањем српског језика из вртића (и српска и мађарска деца). У другом разреду почињу да уче мађарску абецеду, а од другог полугодишта и мађарску граматику. Пошто је краћи временски период  потребан за учење слова, може се посветити више времена и пажње учењу правописа и граматике. Још се увек више користи српски језик: у паузама, на поподневним занимањима, као и у слободном времену.

   Ученици тек након другог разреда могу да наставе своје школовање у мађарској образовној установи. У трећем разреду на часовима српског уче латиницу, и поред тога два часа недељно уче  енглески језик. У четвртом разреду се усвајају термини, изрази на оба језика. Након завршетка четвртог разреда ученици могу да наставе своје школовање и у српској, и у мађарској школи.

   Педагошки рад обављају два квалификована педагога. Православну верску наставу обавља локални свештеник, док католичку веронауку спроводи вероучитељ из ОШ Сент Имре у Српском Ковину, а наставу страног језика обавља наставник под уговором. Иако је наша школа мала, у њој влада породична атмосфера пуна љубави.

   У основној школи у Ловри, подружници установе Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум „Никола Тесла, настава се одвија на српском језику. Школа има четири нижа разреда, а ученици су спојени у једну групу од 1-4. разреда. Наша школа је одговорна за очување и унапређивање матерњег језика, за учење мађарског језика и књижевности и етничке културе, а полазећи од локалних услова (острво Чепел, обала Дунава) и за очување и заштиту природе и животне средине.

   Ми придајемо велики значај очувању српске традиције и културе, одржавамо и  прослављамо српске празнике, имамо часове српског  народописа, поподневне програме у оквиру којих негујемо и учимо српске народне песме, дечије игре, фолклор, које на крају школске године представљамо родитељима.

   Први разред започиње образовање на српском језику, ученици уче ћирилицу. Почетне потешкоће са учењем нису присутне, јер ученици долазе са адекватним познавањем српског језика из вртића (и српска и мађарска деца). У другом разреду почињу да уче мађарску абецеду, а од другог полугодишта и мађарску граматику. Пошто је краћи временски период  потребан за учење слова, може се посветити више времена и пажње учењу правописа и граматике. Још се увек више користи српски језик: у паузама, на поподневним занимањима, као и у слободном времену.

    Ученици тек након другог разреда могу да наставе своје школовање у мађарској образовној установи. У трећем разреду на часовима српског уче латиницу, и поред тога два часа недељно уче  енглески језик. У четвртом разреду се усвајају термини, изрази на оба језика. Након завршетка четвртог разреда ученици могу да наставе своје школовање и у српској, и у мађарској школи.

Педагошки рад обављају два квалификована педагога. Православну верску наставу обавља локални свештеник, док католичку веронауку спроводи вероучитељ из ОШ Сент Имре у Српском Ковину, а наставу страног језика обавља наставник под уговором. Иако је наша школа мала, у њој влада породична атмосфера пуна љубави.

    Трудимо се да постигнемо напредак у настави, упознавање са наставним планом и програмом чинимо спорије и детаљно, да деца не изгубе вољу за учењем. Једна од предности консолидоване групе је што ученици чују градиво више пута. Тежина градива се постепено повећава и флексибилно прилагођава тренутном нивоу развоја детета. То такође потпомаже тзв. спојена, консолидована група. Настојимо да својим васпитно-образовним радом достигнемо што оптималнији развој код сваког ученика појединачно. Циљ нам је да наши ученици започну 5. разред као уравнотежене, хармоничне личности.

Српско забавиште, основна школа,

гимназија и ђачки дом Никола Тесла основна школа у Ловри

2309 Ловра, Дожа у. 63.

тел:. 06-24-482-583

Основна школа у Ловри некад

 Основна школа у Сегедину

   Школа је почела да ради 2. септембра 2018. године на Московском булевару 11 у Сегедину, као саставни део Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и библиотеке „Никола Тесла“ у Будимпешти.

   Формирано је одељење од 8 ученика (6 редовних и 2 ванредна). Настава се одвија у адекватно опремљеном простору.

   Радимо по истом наставном програму као и матична школа у Будимпешти.

 

   Са ученицима ради три педагога.

 

   Предности:

 • рад са малим бројем ученика

 • диференцирани рад са ученицима

 • усвајање српског и мађарског језика на нивоу матерњег

 • посебан акценат се ставља на покрет и плес

 • бавимо се калиграфијом

 • организујемо и учествујемо на многобројним програмима и манифестацијама

 • организовали смо обуку пливања

       Највећа предност је посебна брига о ученицима, праћење њиховог напредовања и стална подршка.

20190305_095010.jpg
20190305_090423.jpg
20190305_094452.jpg
Anchor 1
Anchor 2
Segedin

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум „Никола Тесла” 

1074 Будимпешта, Трг ружа 6-7
тел: +36-1351-6550 факс: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

bottom of page