NIKOLA TESLA

Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

ÓVODA

Budapest 

   Az óvodai életünk három osztott csoportban folyik 3-tól 6 éves korig.
   A megszervezett és megtervezett foglalkozások az óvodai pedagógiai program szerint valósulnak meg.

   Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek személyiségének harmonikus fejlődése oly mértékben, hogy képesek legyenek az iskolai követelményeknek eleget tenni.
 Az óvodai foglakozások játékos formában folynak, legfontosabb feladatunk a gyermekek készségeinek-képességeinek fejlesztése, az anyanyelv ápolása elsajátítása és szókincs bővítése.
 Külön figyelmet szentelünk a testi-lelki és esztétikai fejlődésnek.
   A gyermekeket szeretetteljes környezet veszi körül, nagyon fontos a család és az óvoda közötti kölcsönös együttműködés.

  A tanév folyamán különböző programokat és ünnepségeket szervezünk.
 A gyermekek rajzai alkalmanként pályázatokon vesznek részt.
 Óvodánk együttműködik és kapcsolatot ápol a magyarországi nemzetiségi óvodákkal.
   Az egész napi tevékenységeinket áthatja a szerb nyelv használata, emiatt a gyermekek, amelyek a mi óvodánkba jönnek a szerb nyelv ismerete nélkül is egy éven belül elsajátítják kommunikáció szintjén. Az iskola kezdéséig a nyelvi tudásuk lehetővé teszi a gyermekek számára a zökkenőmentes tanulást az első osztályban.
  Az óvodából az iskolába való átmenet biztosított és folyamatos.
    A gyerekek kiválóan fel vannak készítve, és rendelkeznek a szükséges tudással a további tanuláshoz.
   Az óvodába való beiratkozásra minden év májusában kerül sor.

   Minden érdeklődő szülő számára lehetőséget biztosítunk, hogy megismerhesse az óvodánkat és nevelési-oktatási módszereinket. A szerb népszokások elsajátításával erősítjük a gyermekekkel a hovatartozást, identitástudatot. Óvodánk környezete tükrözi a szerb nép hagyományait, tárgyi emlékeit dalokon, meséken, néptáncon és a fakultatív hittanórákon keresztül.

Lórév 

   Óvodánk egy osztatlan gyermekcsoporttal szerb nemzetiségi óvodaként, szociális kétnyelvű, nevelő – oktató, személyiségfejlesztő funkciót tölt be.


  Óvodánk egy épületben van az általános iskolával. Helyiségei megfelelő komforttal rendelkeznek, esztétikus, vonzó, tiszta külső és belső környezetben fogadja a más- más családi környezetből érkező gyermekeket.

   Lórév község a Csepel – sziget déli részén, Pest megye egyetlen szerb többségű települése. Így az itt folyó oktató, nevelő munkának is ehhez kell alkalmazkodnia. Pedagógiai koncepciónk, az óvodai nevelés alapvető kereteiben a játékot kiemelve spontán és tervszerű tanulással, a fejlesztés tartalmi eszközeinek blokkjaiban, széles kapcsolatrendszer igénybevételével, kétnyelvű környezetben fejlődjenek a gyermekek képességei, alakuljon személyiségük.

Óvoda sajátossága

   A hagyományápolás, a nemzetiségi identitástudatot hivatott átörökíteni, amely a mindennapi tevékenységekben és az ünnepek megszervezésében valósul meg. Gyermekeink zömmel szerb családból származnak, de a magyar anyanyelvű gyermekek is az óvodás kor végéig megtanulják, olyan szinten a szerb nyelvet, hogy zökkenőmentesen tudjanak tanulni az iskola első osztályában.

Sajátos feladataink

   A néphagyományok, népszokások ápolása az óvodai nevelés keretein belül. Az ünnepek részét képezik az emberek és így a gyermekek mindennapjainak. Az ünnepek, népszokások hagyományokhoz tartoznak.

Célkitűzésünk

   A szerb nyelv megszerettetése a gyermekekkel, mely megvalósítása közös énekekkel, néptánccal, körjátékokkal, mesével, verssel történik. A szerb népszokások felelevenítésével, elsajátításával erősítjük a gyermekekkel a hovatartozást, identitástudatot. Óvodánk környezete tükrözi a szerb nép hagyományait, tárgyi emlékeit.

Az óvoda elnevezése:
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda Általános Iskola
Gimnázium és Kollégium Lórévi Óvodája

Székhelye:
2309 Lórév Dózsa György út 63.


Intézményvezető:
Dr Lásztity Jovánka
Intézmény vezető helyettes
Alexov Milica


Fenntartó:
Szerb Országos Önkormányzat
1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.

Az óvoda befogadóképessége:
22 fő

Óvodai csoportok száma:
1 osztatlan gyermekcsoport

Nyitva tartás:
Hétfőtől – péntekig 7:00 – 17:00

Személyi feltételeink:
Óvodapedagógusok: Alexov Diána
Lajter-Alexov Mileva
Dajka: Vidák Miléna

 

Elérhetőségeink:
Tel/fax: 24/ 482 – 583
E-mail: lorevovi@gmail.com

 Deszk 

    Magyarország déli részén, Csongrád megyében, 10 km-re Szegedtől, a földrajzi Bánát legészakibb részén található Deszk, mely szerb nemzetiségi falu. Az itt élő szerbek legfontosabb feladata elsősorban a szerb nyelv, a szerb kultúra, a néphagyományok, a népzene és néptánc ápolása illetve átörökítése a jövő generációja számára.

   Óvodánk a 2012-ben épült Szent Száva Szerb Kulturális, Oktatási és Hitéleti Központ épületében működik az ikolával együtt. Két osztatlan csoporttal dolgozunk. Férőhelyeink száma 45.

   A helyi program kidolgozásához az országosan elfogadott - Tevékenységközpontú óvodai nevelési programot - hasznátuk fel, illetve figyelembe vettük az Óvodai nevelés országos alapprogramját és a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvét.

Legfontosabb pedagógiai hitvallásunk:

  • Legfontosabb pedagógiai hitvallásunk, hogy kimutatott szeretettel, megértéssel, példamutatással, játékos tevékenységek által a gyermekek nevelhetők és fejleszthetők. Minden gyermek saját képességére és fejlődési tempójára alapozva, családias környezetben, a családdal együtt nevelhető legjobban.

  • Olyan programot választottunk, hogy a fejlődés biztosított legyen a különböző alappal induló gyermekeknek, örömmel, szívesen járjanak óvodába, mert minden nap történik valami és többféle lehetőség  közül  választhatnak.

Célunk:

  • az életre való felkészítés a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül

  • a teljes gyermeki személyiség fejlesztése olyan tevékenységek által, amelyekkel a mindennapi óvodai életünkhöz kapcsolódó népi szokásokat, a népi hagyományápolást megismerik és gyakorolják óvodásaink.

 

   Céljainkat a különböző tevékenységeken keresztül valósítjuk meg játékos formában, mert a gyermek fő cselekvési formája a játék. Ő játszik és a játékon keresztül tanul.

 
 
 

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7
tel: +36-1351-6550 fax: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest