Search
  • Д.М.

Теоријски семинари уступили место пракси

Петнаест просветних радника из Мађарске боравило је на усавршавању у Београду, усвајајући нове практичне методе из своје струке...

Њихови домаћини биле су колеге из Ученичког дома „Јелица Миловановић”, Предшколске установе „Лептирић”, Основне школе „Светозар Милетић” и Земунске гимназије.

Др Јованка Ластић, директорка СОШИГ „Никола Тесла” истиче: „Мислим да су те четири установе врло квалитетне. Овај квалитет повлачи за собом увек нека позитивна померања...”

Посебно занимљива је била и посета просветара из Мађарске Народној Скупштини Републике Србије.

0 views