Search
  • Д.Д.

Урученa повеља младим српским спортистима

Савез мађарске ђачке олимпијаде је Српској основној школи, гимназији и колегијуму „Никола Тесла” доделио повељу за постигнути успех у спорту током 2016/2017. школске године. Наша гимназија је у средњошколској категорији „Најуспешнија школа Ђачке олимпијаде” постигла 10. место. Том приликом је Габор Балог, председник Савеза мађарске ђачке олимпијаде својеручно и потписао поменути документ који даје нови подстрек нашим младим спортистима.

40 views