NIKOLA TESLA

Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

   Az óvodai életünk három osztott csoportban folyik 3-tól 6 éves korig. A megszervezett és megtervezett foglalkozások az óvodai pedagógiai program szerint valósulnak meg. Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek személyiségének harmonikus fejlődése oly mértékben, hogy képesek legyenek az iskolai követelményeknek eleget tenni. Az óvodai foglakozások játékos formában folynak, legfontosabb feladatunk a gyermekek készségeinek-képességeinek fejlesztése, az anyanyelv ápolása elsajátítása és szókincs bővítése. Külön figyelmet szentelünk a testi-lelki és esztétikai fejlődésnek. A gyermekeket szeretetteljes környezet veszi körül, nagyon fontos a család és az óvoda közötti kölcsönös együttműködés...

  Kis létszámú osztályok, a tanítási órákon intenzív idegen nyelv tanítás, lehetőség a számítógépes ismeretek alapjainak elsajátítására valamint kulturális rendezvényeken való részvételre az iskola keretein belül ill. kívül is, felkészítés országos versenyekre, egyéni foglalkozás a tehetséges gyermekekkel, egyéni felzárkóztatások, iskolai sportfoglalkozások, hittan, segítség a továbbtanuláshoz.

   A budapesti szerb tanítási nyelvű gimnáziumba egész Magyarországról és a szomszédos országok területéről iratkozhatnak be diákok. Az iskola magas színvonal szerint értékeli mind a diákok mind pedig a tanárok tevékenységét. Az iskola a belvárosban, egy felújított épületben található, közel a pályaudvarokhoz és buszpályaudvarokhoz. Az épület 1876-ban épült és szép példája a korabeli építészeti mesterműveknek. 

   Azon tanulók részére, akik nem laknak Budapesten, kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani egy modern, jól felszerelt kollégiumban a Rózsa utca 5. szám alatt. A tanítás után a tanulók a kollégiumi nevelőkkel együtt és az ő segítségükkel készülnek a másnapi tanórákra az iskola épületében. Hétvégeken különböző szabadidő programokat szervezünk a számukra (színház, opera, koncertek, múzeumok, kiállítások, kirándulások és érdekes előadások).  

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7
tel: +36-1351-6550 fax: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest