top of page

NIKOLA TESLA

Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Intézményünk keretében négy óvoda létezik: Budapesten, Lóréven, Szegeden és Deszken. Budapesten három korosztály szerinti osztott csoport van, amíg a tagintézményekben két korosztály szerinti osztott csoport létezik. Az elmúlt évek során minden óvodánkban komoly beruházásra került sort. Ennek eredményeként óvodáink igen jó infrastruktúrával rendelkeznek. A szerb óvodákban 3-6 éves korú gyermekeket nevelünk. Jól átgondolt foglalkozásaink a legmodernebb óvodai nevelési és oktatási irányelveknek az alapjain nyugszanak. Az összes tevékenység játékos formában folyik, amely a 3-6 éves korú gyermek ismereteinek és képességeinek elsajátításának az alapvető formája. Külön figyelmet fordítunk ennek a legérzékenyebb korosztálynak a testi-lelki jellegzetességeire. Arra törekszünk, hogy a gyermekek kimutatott szeretet és tisztelet vegye körül.  

A Nikola Tesla Szerb Oktatási Központ keretein belül négy iskolában folyik az oktatás. Budapesten, ahol egy komplett nyolcosztályos általános iskola működik, valamint Lóréven, Szegeden és Deszken, ahol alsó tagozatban 1-4 osztályban folyik a munka. Mik az iskolánk jellemzői? Kis létszámú osztályokban folyik az oktatás, az idegen nyelvek intenzív tanítása biztosított, az órákon és fakultatív módon lehetőség van a számítógépes ismeretek alapjainak elsajátítására, valamint kulturális rendezvényeken való részvételre az iskola keretein belül illetve kívül is, felkészítés országos versenyekre, egyéni foglalkozás a tehetséges gyermekekkel, egyéni felzárkóztatások, adott a fakultatív hittan óra, a zene-iskola, a néptánc, az iskola színjátszó valamint énekkar és képzőművészeti csoport. Lehetőség van az iskolai sportfoglalkozások megtartására. Biztosított a segítségnyújtás a gimnáziumi továbbtanuláshoz és a beiratkozás során. 

Az egyetlen állami finanszírozású szerb iskola Szerbia határain kívül, amelyben a teljes oktatás szerb nyelven folyik. Az önálló Szerb Gimnázium 1993. szeptember 1-én kezdet meg működését. A gimnázium elsődleges oktatási-nevelési célja a szerb származású diákok szerb nyelven történő oktatása, a szerb nemzetiségi öntudat, kultúra tradíció és a népszokások megőrzése. 
Gimnáziumunk 1997-ig nagyon nehéz körülmények között egy lepusztult nem megfelelő épületben működött. 1997 óta egy teljesen felújított épületben optimális körülmények között folytathatta a szerb nyelvű oktatási-nevelési tevékenységét. Gimnáziumunk tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenysége igen gazdag, külföldi programokban, sikeres sportcsapatokkal, több alkalommal elismerésben részesült énekkarral és színjátszó csoporttal rendelkezünk. A nálunk kapott érettségi bizonyítványokkal diákjaink jelentkezhetnek az összes európai egyetemre. 

Azon tanulók részére, akik nem laknak Budapesten, kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani két modern diákotthonban. Az iskolához közeli épület jól felszerelt, amelyben főként lányok kapnak elhelyezést. Ebben a kollégiumban normális életkörülmények állnak a lányok rendelkezésére.  A fiúk Budapest szívében, a szerb templom közvetett közelében található Thökölyánum épületében vannak elhelyezve. A kollégiumokban két, három-, négy-, hat-, és nyolcágyas szobák találhatók. Az iskolai tanítás után a tanulók a kollégiumi nevelőkkel együtt és az ő segítségükkel készülnek a másnapi tanórákra az iskola épületében. Hétvégeken különböző szabadidő programokat szervezünk a számukra (színház, opera, koncertek, múzeumok, kiállítások, kirándulások és érdekes előadások).  

Intézményünk könyvtárának teljes feldolgozott anyaga szerzői és tárgyi katalógusában és annak számítógépes leltárában található. Iskolánk könyvtára az egyetlen olyan szerb iskolai könyvtár Magyarországon, amely egyben nyilvános könyvtár. Ezt a kellemes környezetben található könyvtárat tanulóink és minden érdeklődő számára nyitva áll. Ebben a könyvtárban egyedülálló szerb nyelvű, cirill betűs könyvek valamint magyar nyelvű könyvek is találhatók. Emellett az 1-12 osztályok számára tartós, többször használatos tankönyvek is találhatók, amelyeket minden tanévben a tanulók ingyen kikölcsönzik. A könyvtár könyvállományának bővítése rendszeres és folyamatos. A szerb és magyar nyelvű könyvek beszerzése magyarországi illetve szerbiai pályázatok által lehetséges. Emellett a könyvek példányszáma magánszemélyek illetve intézmények adományozásával, ajándékozásával is bővül. Intézményünk hosszú távú célja az, hogy a könyvtár a hazai szerb nemzetiség egyik legjobban felszerelt világi könyvtárává váljon.  

4, biblioteka.jpg

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7
tel: +36-1351-6550 fax: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

bottom of page