top of page

НИКОЛА ТЕСЛА

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум

САРАДЊА „ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ“ И ГИМНАЗИЈЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У БУДИМПЕШТИ

   Програм је конципиран да афирмише и подстиче ученике да одговорно и истрајно развијају, унапређују и преносе знања и вредности своје домовине применом мултимедије како у школама тако и у свакодневном животу.

    Жеља нам је да свакодневни тинејџерски живот вратимо бар на тренутак простору и традицији предака. Спремни смо да презентујемо различите теме које би подстакле младе да негују сећања на домовину, да изучавају природна и културна добра и шире позитивне ставове о својој земљи. Очекујемо да везе ученика двеју школа остану трајно наслеђе ове сарадње што ће омогућити ширење другарства и пријатељства међу Србима ма где они били.

   Мишљења смо да на овај начин омогућавамо да ученици ојачају везе између знања и сопственог искуства које стичу у контакту с вршњацима из домовине. Примена нових сазнања у свакодневном животу унапређује њихово разумевање света који их окружује. Такође подстицајно делује на развој сазнајних способности и личних особина ученика. Тиме се ствара могућност да кроз израз личних емоција ученици формирају сопствени идентитет и дефинишу карактеристике народа коме припадају (простор на коме живи, језик, обичаје, традицију, вероисповест, итд.)

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум „Никола Тесла” 

1074 Будимпешта, Трг ружа 6-7
тел: +36-1351-6550 факс: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

bottom of page