top of page

НИКОЛА ТЕСЛА

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум

Архива

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум „Никола Тесла” 

1074 Будимпешта, Трг ружа 6-7
тел: +36-1351-6550 факс: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

Последње вести
  • Марина Александрић – Ремели

„Измери ме“

Велика нам је част да је наше Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека „Никола Тесла“ у Будимпешти једна од покретача одобреног Еразмус+ пројекта „ Measure me up” (у преводу „Измери ме“) од стране Европске Уније. Величина оваквих Еразмус + пројеката је у томе да обједињују укупна знања и достигнића из више области, укључујући и проучавања и представљања у културолошком смислу, мада овај наш пројекат спада у групу СТЕМ пројеката (наука, технологија, инжењерство и математика).

Као што и назив пројекта каже, ради се о мерењима која се изводе на пољу хемије, физике, математике, архитектуре, пловидбе и информатике, једном речју мерења у оквиру природних наука. Језик комуникације у пројекту је енглески, што значи да ће се та компетенција учесника континуирано развијати. Осим тога, велику улогу ће одиграти истраживање сопствених корена наших предака, старих начина мерења и мерних инструмената на појединим геогравским дестинацијама, у контрасту са новим начинима мерења. Не мањи значај има дружење деце сличног узраста (12-15 година) из Европе, где ће се традиције, специфичности и разлике стопити у стечена пријатељства и искуство, које ће наши ђаци понети са собом, као једно богатство за цео живот.


Да вам признамо да смо у току школске 2019/2020 године били доста тихи и веома вредни - када је један само ужи круг људи био упознат са нашим великим плановима: руководство школе, пар колега и деца која долазе на секцију математике, знали су о чему се ради и шта припремамо.


Направили смо детаљни план, и аплицирали заједно са још пет школа из пет различитих држава Европе, и ето успело је, пројекат је одобрен и биће финансиран од стране ЕУ!


Време је да и остале учеснике нашег васпитно – образовног процеса: све чланове колектива, наставно и друго помоћно особље, ђаке и не у последњем реду родитеље, информишемо о овом важном кораку. За пројекте овог типа (К229) се обезбеђују наменска бесповратна средства за мобилност ученика и наставног особља као и за трошкове управљања пројектом и трошкове његовог спровођења. Следеће две школске године које су пред нама-стоје нам на располагању, не мала финансиска средства (ред величине је око 10 милиона форинти) да покажемо шта знамо – а и да много тога научимо током размена и путовања. Стоји нам на располагању и вредан потенцијал наставног кадра наше Српске школе „Никола Тесла“ у Будимпешти, као и огромна енергија и ентузијазам ђака који су главни учесници и носиоци пројекта.Припреме пројекта су одрађене под руководством професорке Марине Александрић Ремели (руководиоца Актива математике и информатике) и њених сарадника, чланова актива математике, природних наука, енглеског језика па чак и колега из области друштвених наука. Значајну помоћ при конкурисању је пружила колегиница Људмила Кукурузар професор енглеског језика, која је будно пратила наше конкурсне матерјале, све записе које су деца на енглеском језику доносила и помагала у исправљању истих. Велику улогу у испуњавању наше мисије ће свакако одиграти и колеге који ће осим научних, технолошких и инжењерских компетенција помоћи да прикажемо и наше културолошко благо, нашу специфичност српске, народносне васпитно образовне установе, на простору Мађарске.

Тренутне активности наших ученика, као и план будућих за школску 2020/2021. школску годину би укратко био овакав: Писање мотивационих писама - зашто је добро учествовати у оваквом пројекту, који је највећи мотив појединаца у оваквом пројекту ( учење енглеског језика, дружење, развијање СТЕМ – компетенција и тд.)


Истраживања у породици у вези породичног стабла и генетике деце која учествују у пројекту и својим интересовањима и залагањима улазе у ужи избор за размену ђака.


Истраживања у вези старих мерних инструмената, старих и незваничних јединица мере – са освртом на специфичности (Мађарска и специфичности у области мерења на мађарској територији где живи и српска мањина). Истраживања старих инструмената, и старих јединица мере на територији Србије – земљи матици). Изложба фотографија старих инструмената, и плаката у вези јединица мере. Израда презентација (Power Point, Prezi).


Кулинарске вештине и математика! У децембру ће учесници пројекта примерно користити пропорцију при печењу палачинки, проје и крофни. Рачунамо на могућност коришћења дела школске кухиње!


Дневна мерења на дворишту (температуре, влажности ваздуха и осталих параметара) - метеоролошки подаци које треба претворити у дигиталне податке (инсталисање метео-станице и читање и тумачење података.) Поређење са мерењима извршеним у осталим државама - школама. Ово ће бити и тема за „Дигиталну недељу“ која ће се званично одржати у пролеће у нашој школи.


Активно учешће на е-twinning простору – где се могу успоставити први дигитални контакти са децом из школа учесница пројекта. Наиме све наше активности бележимо и стављамо на виртуелни братски простор са истим називом пројекта „Измери ме“ („Measure me up“).


Планирање листе ученика ( 6 ученика и 2 пратиоца путује из сваке школе у госте осталима) Предлог је да увек нових 6 ученика шаљемо у дату земљу, тј. школу, а избор ће се извршити према интересовањима ђака и програму који нуди школа - домаћин.


Израда детаљног стратешког плана за гостопримство наше школе. У пројектном календару је забележен крај септембра 2021 - када 30 так ученика и 10 пратиоца – професора треба сместити (рачунамо на смештај у Колегијуму) и организовати реализацију предвиђеног програма и исхрану гостију у трајању од недељу дана.

Стрпљиво треба ишчекати прави тренутак за прву а и све наредне размене знања и ђака – у функцији од пројектног календара који ће бити у складу са безбедном здравственом ситуацијом. Све одлуке доносимо у сарадњи са осталим школама.


Важни задаци у наредном периоду које треба да обавимо.


На првом следећем Наставничком већу - треба да обавестимо наставнике и остале чланове колектива, о овом великом и значајном пројекту за нашу школу, са тачним навођењем дана када је одржана седница (Staff meeting) - препорука и захтев националне организације Мађарске, задужене за Еразмус + пројекте.

Објава о одобреном пројекту „Mesure me up“ и промолисање пројекта на школским медијима, (School Social Media - сајт школе, школски лист „Гимназијалац“ )

Објава о одобреном пројекту „Mesure me up“ на јавним гласилима (страница на Фејсбуку, Српске Народне Новине, објава снимљеног спота о мотивацији ђака да раде на оваквом пројекту, итд...)

Обавити писмено обавештење и добити писмену потврду родитеља да деца могу да учествују у оваквом „Еразмус +“ пројекту, да родитељи одобравају њихова путовања и активности на e-twinningплатформи као и одобравање објава фотографија, видео снимака у јавним средствима информисања.

留言


bottom of page