НИКОЛА ТЕСЛА

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум

Архива

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум „Никола Тесла” 

1074 Будимпешта, Трг ружа 6-7
тел: +36-1351-6550 факс: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

Последње вести
  • Марина Александрић – Ремели

„Измери ме“

Велика нам је част да је наше Српско забавиште, основна школа, гимназија, колегијум и библиотека „Никола Тесла“ у Будимпешти једна од покретача одобреног Еразмус+ пројекта „ Measure me up” (у преводу „Измери ме“) од стране Европске Уније. Величина оваквих Еразмус + пројеката је у томе да обједињују укупна знања и достигнића из више области, укључујући и проучавања и представљања у културолошком смислу, мада овај наш пројекат спада у групу СТЕМ пројеката (наука, технологија, инжењерство и математика).

Као што и назив пројекта каже, ради се о мерењима која се изводе на пољу хемије, физике, математике, архитектуре, пловидбе и информатике, једном речју мерења у оквиру природних наука. Језик комуникације у пројекту је енглески, што значи да ће се та компетенција учесника континуирано развијати. Осим тога, велику улогу ће одиграти истраживање сопствених корена наших предака, старих начина мерења и мерних инструмената на појединим геогравским дестинацијама, у контрасту са новим начинима мерења. Не мањи значај има дружење деце сличног узраста (12-15 година) из Европе, где ће се традиције, специфичности и разлике стопити у стечена пријатељства и искуство, које ће наши ђаци понети са собом, као једно богатство за цео живот.


Да вам признамо да смо у току школске 2019/2020 године били доста тихи и веома вредни - када је један само ужи круг људи био упознат са нашим великим плановима: руководство школе, пар колега и деца која долазе на секцију математике, знали су о чему се ради и шта припремамо.


Направили смо детаљни план, и аплицирали заједно са још пет школа из пет различитих држава Европе, и ето успело је, пројекат је одобрен и биће финансиран од стране ЕУ!


Време је да и остале учеснике нашег васпитно – образовног процеса: све чланове колектива, наставно и друго помоћно особље, ђаке и не у последњем реду родитеље, информишемо о овом важном кораку. За пројекте овог типа (К229) се обезбеђују наменска бесповратна средства за мобилност ученика и наставног особља као и за трошкове управљања пројектом и трошкове његовог спровођења. Следеће две школске године које су пред нама-стоје нам на располагању, не мала финансиска средства (ред величине је око 10 милиона форинти) да покажемо шта знамо – а и да много тога научимо током размена и путовања. Стоји нам на располагању и вредан потенцијал наставног кадра наше Српске школе „Никола Тесла“ у Будимпешти, као и огромна енергија и ентузијазам ђака који су главни учесници и носиоци пројекта.Припреме пројекта су одрађене под руководством професорке Марине Александрић Ремели (руководиоца Актива математике и информатике) и њених сарадника, чланова актива математике, природних наука, енглеског језика па чак и колега из области друштвених наука. Значајну помоћ при конкурисању је пружила колегиница Људмила Кукурузар професор енглеског језика, која је будно пратила наше конкурсне матерјале, све записе које су деца на енглеском језику доносила и помагала у исправљању истих. Велику улогу у испуњавању наше мисије ће свакако одиграти и колеге који ће осим научних, технолошких и инжењерских компетенција помоћи да прикажемо и наше културолошко благо, нашу специфичност српске, народносне васпитно образовне установе, на простору Мађарске.

Тренутне активности наших ученика, као и план будућих за школску 2020/2021. школску годину би укратко био овакав: Писање мотивационих писама - зашто је добро учествовати у оваквом пројекту, који је највећи мотив појединаца у оваквом пројекту ( учење енглеског језика, дружење, развијање СТЕМ – компетенција и тд.)


Истраживања у породици у вези породичног стабла и генетике деце која учествују у пројекту и својим интересовањима и залагањима улазе у ужи избор за размену ђака.


Истраживања у вези старих мерних инструмената, старих и незваничних јединица мере – са освртом на специфичности (Мађарска и специфичности у области мерења на мађарској територији где живи и српска мањина). Истраживања старих инструмената, и старих јединица мере на територији Србије – земљи матици). Изложба фотографија старих инструмената, и плаката у вези јединица мере. Израда презентација (Power Point, Prezi).