top of page

НИКОЛА ТЕСЛА

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум

Архива

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум „Никола Тесла” 

1074 Будимпешта, Трг ружа 6-7
тел: +36-1351-6550 факс: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

Последње вести
  • Славица Зељковић

Већи број ученика и нове инвестиције

Први, званични родитељски састанак у Српској школи „Никола Тесла“ у школској години 2016/17. одржан је 24. септембра у препуној фискултурној сали. Ово је био други родитељски, рачунајући упис ученика у августу месецу. Састанaк je водила директорка др Јованка Ластић, а биле су присутне Јулијана Мијатовић Которчевић, директорка ђачког дома и помоћник директора Школе, Анита Вуковић, затим, одељенске старешине и васпитачи-педагози из оба ученичка дома. Родитељи су се одазвали у великом броју. Директорка др Јованка Ластић је упознала присутне са радом српских васпитно-образовних установа у Будимпешти, почевши од забавишта, до средњошколског узраста. Ове школске године укупно је уписано 450 полазника у све три васпитно образовне установе, што је више него прошле школске године. Затим је директорка говорила о планираним инвестицијама, о проширењу капацитета забавишта и надоградњи спрата на постојећи објекат. Очекује се да ће радови бити завршени до првог септембра следеће године.

Ради бољег увида у кретање ученика увођењем универзалне ИД (идентификационе картице) модернизован је евиденциони систем којим ће се омогућити контрола присуства ученика у Школи и у ђачким домовима. Картицама ће се ефикасније спроводити контрола и евиденција исхране ученика, а у плану је и изнајмљивање књига из школске библиотеке, такође преко ИД картице.

Безбедност личне имовине је, такође, побољшана јер је почетком школске године омогућено закључавање ормарића по учионицама у које ученици одлажу уџбенике.

Осим наведеног, директорка је говорила и о предстојећој модернизација сајта Школе. Извршено је обогаћивање новим садржајима и постигнута је бржа и лакша приступачност информацијама од јавног значаја. Нова адреса сајта је: www.nikola-tesla.hu.

Сви заинтересовани ће моћи да дођу до информација о раду Школског сената, затим Школског округлог стола који чине ученици, педагози и родитељи, родитељских организација, ђачке самоуправе. Обимна архивска грађа, која обухвата законска акта која регулишу укупан систем образовања и васпитања: Педагошки програми, Систем вредновања и оцењивања, Кућни ред, Статут Школе, такође ће бити доступни. Већи део обимног текстуалног дела је на мађарском, српском и енглеском језику. У обновљеном и редизајнираном сајту, отворен је блог на коме ће Партнерске организације и Ђачка самоуправа моћи да искажу своје мишљење о кључним темама везаним за рад Школе. Ажурирана је галерија фотографија а предвиђена је и галерија видео записа. У сваком случају, циљ је да се постигне транспарентност информација.


Пре пленарног састанка, у овиру Отвореног дана школе, часовима су могли да присуствују и родитељи који су то право и искористили да би се боље упознали са капацитетима Школе, њеном опремљеношћу савременим наставним средствима, да присуствују часовима и да лично упознају професоре који предају њиховој деци. Одржан је и посебан родитељски састанак за оне родитеље који желе да упишу своје дете у наредној школској години. Након пленарног родитељског састанка одржани су родитељски састанци по одељењима. На тим састанцима родитељи су упознати са Календаром за наредну школску годину и остварили ближи контакт са одељенским старешинама са којима ће бити у контакту како би били детаљно упознати са свим важним информацијама о резултатима рада своје деце. Ту су упознати о правима и могућностима приступа интернет дневнику преко кога ће имати директан увид у оцене. То је још једна олакшица родитељима који желе да имају увид у резултате на дневном нивоу. Ове могућности нарочито су битне за родитеље који живе ван Будимпеште.

На крају радног дана одржан је Школски сенат на ком су били по један представник родитеља из сваког одељења од забавишта до Гимназије. Школски сенат има задатак да даје своје мишљење у вези са свим званичним документима Школе.

bottom of page