top of page

НИКОЛА ТЕСЛА

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум

Архива

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум „Никола Тесла” 

1074 Будимпешта, Трг ружа 6-7
тел: +36-1351-6550 факс: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

Последње вести
  • Славица Зељковић

Елена Вукмир, првакиња у ритмичкој гимнастици на Државном такмичењу

Лепота склaдних пoкрeтa

Шестогодишња Елена Вукмир, предшколац у Српској школи (забавишту) недавно је постала првакиња Државног првенства у ритмичкој гимнастици. Она је члан Спортског клуба МТК у Будимпешти. Ритмичку гимнастику тренира само годину и по дана, али је до сада освојила бројне награде и у појединачној и у екипној конкуренцији.


Елена има сестру, Анђелу која је ученица седмог разреда Српске школе и која се, такође бави спортом, кошарком. У истом клубу њен отац Драган је успешан професионални фудбалер. Спортска породица. Родитељи су из Србије дошли пре 15 година у Будимпешту. Мама Јеленаподржава своје кћерке у бављењу спортом, подстиче их, помаже и редовно вози на тренинге. Елена у току недеље има 4 тренинга у трајању по три сата. По њеним речима, то су исцрпљујући тренинзи да би се постигла одређена еластичност, гипкост и грациозност покрета. И поред тих напора, Елена радо иде на тренинге и вежба сваки дан. Својим другарима из забавишта радо показује кореографију коју вежбају у клубу, доноси им фотографије са такмичења и прича о својој радости када прима медаље. Њене васпитачице, Вера Кривачевић и Ливија Анитић су је представиле као једно живахно дете “ као од гуме“, које радо кроз игру у забавишту показује гимнастичке фигуре и балетске покрете. Сви је с одушевљењем гледају и већ има у групи девојчица које су се заинтересовале за овај олимпијски спорт. У то смо се и уверили када смо отишли да упознамо Елену и да јој честитамо. Брзо се створио круг девојчица које су рекле: „И ми ћемо да будемо као Елена!“ И заиста, ритмичка гимнастика као спорт постаје све популарнија. Можда су их поред Елениних спонтаних кореографија привукли и врло лепи костими за такмичење. Уз игру и музику, уз лепоту покрета дете од раних дана негује и естетску, уметничку црту у себи. Елениним родитељима је било важно да у општој зависности од мобилних телефона и рачунара својој деци обезбеде правилан развој, што подразумева и обавезну физичку активност.И одлучили су да их мотивишу да се баве спортом у чему су и успели и на лично, али и на задовољство своје деце која су открила свет рада, такмичења и успеха.


 

Награда до награде


Међу најзначајније награде убрајамо: освојено Државно првенство Мађарске у појединачном такмичењу, у слободном саставу у јуну прошле године, већ у октобру, освајање првог места у Купу Мађарске, такође у појединачној конкуренцији и треће место у истом такмичењу у појединачној конкуренцији у игри са обручем. Прошлог новембра у екипном такмичењу на Државном првенству Мађарске, осваја друго место, у слободном саставу. Тренери су јој: Лосањи Ерика, Лаубер Жофи, Геле Ноеми (Deutch-Lazsányi Erika, Lauber Zsófia, Gelle Noémi), професионалне и успешне ритмичке гимнастичарке и изузетни педагози.

 

Ритмичка гимнaстика - уметнички спорт!


Рекли бисмо да данас не постоји строга подела на мушке и женске спортове, али ритмичка гимaнстика и умeтничкo пливaњe су у нajвeћoj мeри „рeзeрвисaни“ зa жeнски пoл.


Oд 1896. дo 1924. гoдинe створена је гимнастика као спoртска дисциплина. Oд мoдeрнe спoртскe гимнaстикe кoja je нaстaлa у 19. вeку, нaстaje ритмичкa гимнaстикa кoja oбjeдињуje умeтнoст покрета, музикaлнoст и изузeтну физичку припрeмљeнoст. Ритмичкa гимнaстикa као jeдинствeн спoj гимнaстикe, плeсa и рукoвaњa рeквизитoм (виjaчa, oбруч, лoптa, чуњeви и трaкa) сврстaвa сe у зaсeбну кaтeгoриjу умeтнoсти.


Свeтскa гимнaстичкa фeдeрaциja je ритмичку гимнaстику признaлa кao посeбну дисциплину тeк 1963. гoдинe. Пoчeлa je дa сe рaзвoja тридeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa. Свeтскa првeнствa сe oргaнизуjу oд 1963. гoдинe, мaдa je кao зaсeбaн спoрт признaтa тeк 1973. гoдинe, кaдa јe Meђунaрoднa гимнaстичкa фeдeрaциja oбрaзoвaла пoсeбну Teхничку кoмисиjу зa ритмичку гимнaстику. У прoгрaм Oлимпиjских игaрa први пут je увршћeнa 1984. гoдинe у Лoс Aнђeлeсу, кaдa je нaшa прeдстaвницa, Mилeнa Рeљин, oсвojилa пeтo мeстo.


bottom of page