НИКОЛА ТЕСЛА

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум