top of page

NIKOLA TESLA

Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

AZ ISKOLA TÖRTÉNELME

Vandorlás...

   A Szerbek Magyarországon egy történelmi kisebbség, akik több mint 3 évszázadon át, élnek ezen a területen. Ők az 1690-es Nagy szerb népvándorlás leszármazottai, amikor is a mai Koszovó területéről, Csárnojevity Arzén pátriárka vezetése alatt, a török hódoltság elől menekülve, nagyobb szerb populáció telepedett le azokon a területeken ahol ma is élnek.

Jovanovic Paja: Szerb népvándorlás

   A kis szerb közösségek elszórtan telepedtek le a vidéki és a városi területeken. A cirill ábécé, ortodoxia, a hagyomány és az erős kapcsolatok az anyaországgal mentették meg a Szerbeket Magyarországon az elmúlt évszázadokban előrenyomuló asszimilációtól. Minden pravoszláv egyházi közösségnek 1948-ig saját elemi iskolája volt. Az államosítás után megszűntek ezek az iskolák és Pomázon jött létre a területi délszláv Általános Iskola és Diákotthon.

Sz. Sava Iskolai védőszent

Diákotthon Pomázon

   1946-ban március 1-jén Pécsett alakult ki a délszláv Tanárképző Iskola, amely politikai okokból 1947 végén és a következő év elején Budapestre lett átköltöztetve az Abonyi utcába. 1950-ben oktatási intézményünk átköltözött a Rózsák terére, ahol ma is megtalálható. Időközben a jelenlegi tanárképzési iskolát kiterjesztették gimnáziummal.

   1954-ben a pomázi délszláv területi Általános Iskola és Diákotthon Budapestre költözött és a pécsi Horvát Gimnáziummal megkapta a területi iskola statuszát. A középiskolásoknak a Szerbhorvát diákotthon a Munkácsy utca 15. alatt volt egészen 1995-ig, amikor ugyanis megszűnt.

     Szerbhorvát, valamint Horvátszerb Általános Iskola Diákotthon és Gimnázium néven működött 1993-ig az amikor az újonnan fellépett politikai változások a volt szocialista Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban és a szerb és horvát nemzetiségek különválása az iskola szétválását is eredményezte.

Szerb iskola a Rózsák terén

   Ma Magyarországon az egyetlen államilag elismert intézmény, amely szerb nyelven folytat tanítást és 13 évfolyamból áll (8 +előkészítő+4). Hivatalosan 1993 szeptember 1-jén kezdte meg működését Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium néven. Ehhez két évvel később csatlakozik a diákotthon, amely Szerb diákotthon néven a Rózsa utca 5. alatt található és ahol az általános iskolába és gimnáziumba járó gyermekek lettek elhelyezve.

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7
tel: +36-1351-6550 fax: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

bottom of page