НИКОЛА ТЕСЛА

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум

Упис у забавиште 2019/2020. васпитне године

Датум уписа је:

06. - 10. мај 2019. (понедељак - петак)

Оглас

 

Приликом уписа потребно је показати:

- легитимацију родитеља односно детета и уверење о пребивалишту детета,

- извод из матичне књиге рођених за дете

- потврду о захтеваној зрелости детета за похађање школе

- ТАЈ картицу

- у случају уписа малолетног, који није мађарски држављанин, родитељ је                обавезан доставити потврду о томе са којим правом борави дете на                          територији Мађарске

- број пасоша

- боравичну визу

 

 

Потребни формулари:

Основни подаци о ученицима

Изјава о месту сталног боравка

Изјава о родитељском старатељству

Изјава о заштити личних података

Изјава о учешћу у мањинском јавном образовању