top of page

НИКОЛА ТЕСЛА

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум

ВОДНА АГЕНЦИЈА

ВОДНИ АГЕНТ

ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ПРЕМА ВОДИ У РЕГИОНУ

    Основна идеја пројекта Водни агент је  успостављање међународне сарадње и повезивање  кроз подстицање на ђпромишљање свакодневних поступака и сугерисање на промене понашања у правцу рационалног и савесног опхођења  са  водама.

    Носилац пројекта је  Водна агенција, основано је 2013. године у Словенији са циљем да скрене пажњу јавности на неопходност одговорног односа према води у природи. Пре свега на нерационалну потрошњу и све пратеће појаве од производње преко дистрибуције пијаће воде до прераде отпадних вода.

    Још пре званичног формирања организације у школама у Словенији покренуте су активности праћења потрошње пијаће воде. Пројекат се кроз време развијао у циљу доприноса глобалним активностима за очување водних ресурса. У тој првој фази мерења унапређена је апликација Водни агент (на www.vodnaagencija.org) која поред праћења резултата мерења умогућава и умрежавање корисника којих сад има и изван Словеније. Већ крајем 2013. године деловање организације добило је регионални карактер укључењем Србије у активности. Тиме није проширена само територија већ је  урадјен и едукативни пилот пројекат који је дао одличне резултате. Сад располажемо едукативним пакетом Водни агент који је лако доступан свим заинтересованим школама.

     Током 2014. године активно се пројекту прикључило и неколико школа из Хрватске, а од 2015. године и БИХ. У Словачкој и Албанији се спроводе припреме за почетак пројекта.

    Пројекат смо назвали једноставно Водни агент (или Свака кап воде вреди зато треба да се штеди).

    Коме је намењен пројекат?

    Пројекат је намењен свима. Активни учесници у пројекту су деца школског (3. разред основне школе) узраста, који су као циљна група веома пријемчиви за сарадњу. Едукацијом и освешћивањем деце стварамо будуће одрасле људе са већ формираном свешћу о води као природном добру које није неисцрпно а стратешки је значајно и неопходно за опстанак људске врсте али и читаве планете. Едуковањем деце утичемо и на њихово непосредно окружење те тако индиректно образујемо такорећи читаву локалну заједницу. Такође, локалне самоуправе, управе градова као легитимни органи власти и управљања са којима је неопходно успоставити комуникацију у циљу лакшег и ефикаснијег спровођења пројекта. Предузетници и привредни субјекти који ће у подршци пројекту видети могућност промовисања у читавом региону.

    Зашто је битно бавити се темом воде , кад на пример, за телефонке рачуне издвајамо много више новца него за рачуне за воду и комуналије?

 

   Вода је посебно значајан ресурс неопходан у свакодневном животу кроз аспект пијаће и техничке воде, у производњи хране али и саобраћају, туризму и важно је на време скренути пажњу на неопходност одговорног опходјења према води у смислу рационалне потрошње, смањеног тј. елиминисаног загадјења и савесног управљања. Недостатак пијаће воде је проблем са којим ће се до 2030. године суочити половина становништва на Земљи.  За употребу је доступно мање од 1% воде. Просечна потрошња воде у Европи је 150л/дан, а потрошња воде је 2 пута бржа од производње. Рано образовање деце из области заштите животне средине је темељ образовања за одрживи развој.

     Шта смо до сад постигли:

 1. Применом пројекта током три школске године у 4 државе у региону укључено је неколико десетина основних школа  од места Струњана на граници Словеније и Италије до Крушевца у Србији, преко Копривнице у Хрватској и Бијељине у БИХ.

 2. Индиректно је укључено и информисано неколико хиљада корисника из наведених група учесника (школе, локалне самоуправе, медији)

 3. Потрошња воде је смањена за 15 до 35%  у односу на потрошњу пре спроводјења пројекта.

 4. Деца са учитељима се самостално укључују у пројекат и преко апликације на www.vodnaagencija.org уносе податке и повезују са вршњацима у региону.

 5. Информисање јавности је кроз све доступне медије, електронске и штампане. Поред веб стране постављена је фб страница Водна Агенција, https://www.facebook.com/Vodna-Agencija-1656385401243704/?ref=bookmarks

 6. Пројекат је у Србији,  у АП Војводини кроз 4 конкурса био подржан од ресорних органа управе, тј.  два ресорна Покрајинска секретаријата у АП Војводини.

 7. У октобру 2015. године организовали смо И међународну конференцију координатора Водни агент, у Цељу. Присуствовало је 48 учесника, и изложено је 13 реферата.

 8. Од марта 2016. год. у сарадњи са часописом Еколист штампамо Билтен "The Water agent" који ће излазити 6 пута годишње.

 

    Шта планирамо даље?

 1. Већ започето проширење пројектних активности на остале државе Западног Балкана укључивањем нових школа и координатора у активности.

 2. Постављање пројекта повезивањем 4 главна града на Дунаву  – 4Б (Беч, Братислава, Будимпешта и Београд)

 3. Проширење активности на простору Дунавске регије који би обухватио 20 држава које су директно на Дунаву односно у Дунавском сливу

    Ширењем мреже координатора  – Водних агената и умрежавањем основних школа стварамо могућност ширења информација и умрежавања привредних субјеката и предузетника који су спремни дати подршку пројекту; упознавање са инвестиционим потенцијалима локалних самоуправа и појединачним школама и њиховим активностима у области заштите животне средине и енергетске ефикасности.

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум „Никола Тесла” 

1074 Будимпешта, Трг ружа 6-7
тел: +36-1351-6550 факс: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

bottom of page