top of page

НИКОЛА ТЕСЛА

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум

ЗАБАВИШТЕ

У оквиру школе као васпитно-образовне установе ради:

Српско забавиште у Будимпешти

  Рад се одвија у три групе са децом узраста од 3-6 година.

   Добро планиране и осмишљене активности заснивају се на најсавременијим принципима предшколског васпитања и образовања.

    Дете и његова личност је у првом плану.

  Све активности одвијају се кроз игру која је најприроднији облик усвајања знања и вештина у овом узрасту.

 Посебна пажња поклања се психофизичким карактеристикама овог најосетљивијег узраста. Деца су окружена љубављу и поштовањем.

   Негује се чврста искрена сарадња између породице и предшколске установе која представља само допуну породичном васпитању.

    Организују се стални пригодни програми и појављивање у јавности.

 

    Деца учествују на ликовним конкурсима.

    Забавиште сарађује и размењује искуства са другим народносним забавиштима у Мађарској.

  Све активности, организоване и слободне, током целог дана се одвијају на српском језику, чијем се усвајању, неговању и богаћењу поклања велика пажња. Због тога деца која дођу у наше забавиште без познавања српског језика, за годину дана проговарају српски језик на нивоу комуникације, а до поласка у школу ниво познавања језика и богатство разлика омогућава деци неометано праћење наставе у првом разреду.

   Сваке године српско забавиште обезбеђује довољан број деце за први разред наше школе. Деца су одлично припремљена и поседују сва потребна предзнања за даље образовање.

   Упис у забавиште је сваке године у мају месецу. Сви заинтересовани родитељи могу да нас потраже и да се упознају са условима за боравак деце и начином рада забавишта.

   Национални и културни идентитет се негује кроз песму, причу, народне плесове и факултативно похађање веронауке...  

Српско забавиште у Ловри

   Наше забавиште, са једном мешовитом групом, ради као срспко народносно забавиште, са социјално двојезичном васпитно-образовном функцијом у циљу развоја личности.
    Забавиште се налази у истој згради са основном школом. Просторије пружају одговарајући комфор, естетски су привлачне, децу, која долазе из различитих породичних околина, дочекује чист унутрашњи и спољашњи амбијент.

    Ловра, општина на јужном делу Чепелске аде, једино је насеље у Пештанској жупанији са већинским српским живљем. Стога се васпитно-образовни рад мора и томе прилагодити. Наша педагошка концепција је да у основним оквирима предшколског васпитања развијамо способност деце и формирамо њихову личност са нагласком на игри, спонтаним и планираним учењем, у блоковима садржајних инструмената развоја, користећи широки дијапазон односа у двојезичној средини.

Карактеристике забавишта

   Неговање традиције служи за преношење националног идентитета, а остварује се у свакоднедним активностима и организацији празника. Наша деца потичу већином из српских породица, али и деца мађарског матерњег језика до крај забавишта науче српски језик на нивоу, који им обезбеђује несметано учење у првом разреду основне школе.

Специфични задаци

   Неговање народне традиције, обичаја у оквиру предшколског васпитног рада. Празници су свакодневница људи, па тако и деце. Празници, народно обичаји су део традиције.

Циљеви

Циљ нам је да деца заволе српски језик, што се остварује заједничким певањем, фолклором, игром, причама, песмама. Оживљавањем, усвајањем српских народних обичаја јачамо у деци осећај припадности, свест о идентитету. Окружење у нашем забавишту одсликава обичаје, историјске предмете српског народа.

Anchor 1
Anchor 2

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум „Никола Тесла” 

1074 Будимпешта, Трг ружа 6-7
тел: +36-1351-6550 факс: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

bottom of page