НИКОЛА ТЕСЛА

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум

Листа запослених

Име  -  занимање

 1.   Ацков Адам • главни кувар

 2.   Богдан Петар • возач аутобуса

 3.   Божуновић Абдијевић Тијана • портир

 4.   Бокане Цибере Јолан • референт за хумане ресурсе

 5.   Варади Татјана • домар у колегијуму

 6.   Вејмола Иштван • портир

 7.   Вечић Александра - техничар наставе

 8.   Вертетић Слободан - организатор наставе

 9.   Гажић Камас Жужана • референт логистике

 10.   Гергев Ђурчан Ивана • шеф службе колективне исхране

 11.   Гризерне Ердељи Беата • књиговођа

 12.   Делмиш Ангела • портир

 13.   Добрић Александра • шеф службе колективне исхране

 14.   Ђерђ Андреј • радник у студију

 15.   Јухас Ведреш Анико • аналитичар

 16.   Калаи Јаношне • помоћни радник у кухињи

 17.   Кеменцеи Ласлоне • спремачица

 18.   Кљајић Дејан • портир

 19.   Ковач Иштване • спремачица

 20.   Косновски Тамаш • домар

 21.   Ланг Атилане • помоћни радник у кухињи

 22.   др Ластић Александра - правник

 23.   Липтак Ђура • портир

 24.   Немењи Милица • шеф групе за финансијско пословање

 25.   Нађ Ана • спремачица

 26.   Сабо Ласло • мајстор

 27.   Сремчевић Срђан • кувар

 28.   Ћосић Петар • портир

 29.   Урбановић Агнес • магационер у кухињи

 30.   Фалкаи Ева Маргит • помоћни радник у кухињи

 31.   Фаркаш Атилане • спремачица

 32.   Фаркаш Елемерне • спремачица

 33.   Фекете Пал • потир

 34.   Фелди Биљана • портир

 35.   Филеп Ласлоне • спремачица

 36.   Филеп Мелинда • спремачица

 37.   Хорват Петар • возач аутобуса

 38.   Хорват Рудолф • портир

 39.   Чолић Зоран • портир

 40.   Чупић Каталин • портир

 41.   Шајбер Јожеф • мајстор

 42.   Шмитне Фриш Жужана • референт за кадровска питања  

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум „Никола Тесла” 

1074 Будимпешта, Трг ружа 6-7
тел: +36-1351-6550 факс: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest