top of page

НИКОЛА ТЕСЛА

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум

Листа запослених

Име  -  занимање

 1.   Ацков Адам - главни кувар

 2.   Анђелић Слободан - домар/мајстор

 3.   Балаж Габор Силвија - спремачица

 4.   Балог Золтан - радник у студију

 5.   Богдан Петар - возач аутобуса

 6.   Бокане Цибере Јолан - референт за хумане ресурсе

 7.   Брцан Кристифор - технички референт

 8.   Варади Татјана - портир

 9.   Варга Тенде - референт за финансије

 10.   Васиљевић Славица - помоћни радник у кухињи

 11.   Вашархеји Анико - интерни контролор

 12.   Вејмола Иштван - возач аутобуса

 13.   Вертетић Слободан - заменик директора за одржавање зграда

 14.   Гажић Камас Жужана - референт логистике

 15.   Гергев Анђелија - заменик директора за људске ресурсе

 16.   Голубовић Стефан - помођни радник у кухињи

 17.   Гуљаш Јанош - домар/мајстор

 18.   Дахан Ала Алдин - портир

 19.   Добрић Александра - шеф службе колективне исхране

 20.   Ђорђевић Марко - домар/мајстор

 21.   Емра Сенад - портир

 22.   Ендреди Силард - возач аутобуса

 23.   Илић Дубравка - спремачица

 24.   Јухас Ведреш Анико - портир

 25.   Калаи Јаношне - помоћни радник у кухињи

 26.   Киш Ирен - портир

 27.   Киш Тибор - заменик директора за финансије

 28.   Киш Золтан - портир

 29.   Кљајић Дејан - домар/мајстор

 30.   Которчевић Душан - радник у студију

 31.   Кука Угљеша - портир

 32.   др Ластић Александра - правник

 33.   Леринц Јудит - магационер

 34.   Липтак Ђура - портир

 35.   Липтак Пера - портир

 36.   Мајер Јудит - финансијски референт

 37.   Марковић Владимир - референт за медије

 38.   Међери Кароцкаи Анамарија - спремачица

 39.   Мијатовић Љубомир - домар/мајстор

 40.   Миљковић Цветанка - помоћни радник у кухињи

 41.   Мудрић Дејан - домар/мајстор

 42.   Надхази Александра - референт за људске ресурсе

 43.   Нађ Тамара - благајник

 44.   Нађне Варга Вероника - спремачица

 45.   Нађне Иванов Милка - финансијски саветник

 46.   Немењи Милица - заменик директора за мањинске организације

 47.   Николић Марија - помоћни радник у кухињи

 48.   Обрадовић Никола - портир

 49.   Поке Виола - референт за финансије

 50.   Рашковић Јулица - портир

 51.   Сабо Александра - књиговођа

 52.   Сремчевић Срђан - кувар

 53.   Стевин Светозар - помоћни радник у кухињи

 54.   Тасић Адријана - помоћни радник у кухињи

 55.   Ћосић Петар - портир

 56.   Фалкаи Ева Маргит - портир

 57.   Фаркаш Атилане - помоћни радник у кухињи

 58.   Фаркаш Елемерне - помоћни радник у кухињи

 59.   Фекете Пал - возач аутобуса

 60.   Филеп Ласлоне - помоћни радник у кухињи

 61.   Филеп Мелинда - спремачица

 62.   Финцур Фрања - портир

 63.   Фукс Ђулане - куварица

 64.   Хаваши Иштав - возач аутобуса

 65.   Хорват Петар - возач аутобуса

 66.   Чокњаи Пал Ернене - котларничар

 67.   Чолић Зоран - портир

 68.   Чордаш Андреа - курир

 69.   Шмитне Фриш Жужана - референт за кадровска питања  

Српско забавиште, основна школа, гимназија и колегијум „Никола Тесла” 

1074 Будимпешта, Трг ружа 6-7
тел: +36-1351-6550 факс: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

bottom of page