top of page

NIKOLA TESLA

Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

KÖNYVTÁR

A könyvtár az iskolával egy épületben, az intézmény szerves részeként működik, önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik. Könyvtárunk elsősorban iskolai könyvtári feladatokat lát el. A mintegy 17000 nagyságrendű gyűjtemény azonban adottságának megfelelően túlmutat ezen a funkción, hiszen a szerb irodalom és a hazai szerb nemzetiség irodalmának széles körű gyűjteményének centruma is.

Tankönyvállománya 16000-es nagyságrendű, mely a tantervi követelménynek megfelelően cserélődik, újul meg.  Az egyik legfontosabb feladat az olvasás és könyvtárhasználat megszerettetése kisiskolás korban, mely tudás elkíséri az itt tanuló diákokat a gimnáziumon át az egyetemig. Célunk egy modern könyvtár megalapozása, mely a mai kor követelményeinek megfelel - minden korosztály igényeihez igazított. Állományunk elektronikus katalógusba /„Biblioteka”/ került bevezetésre, mely adatbázist a rendszer fejlesztője tapasztalatainkra támaszkodva alakította át (lsd. szerb nyelvű, egyszerre iskolai és városi könyvtári struktúra). A könyvtár, a hét öt napján, heti 40 órában tart nyitva. Az Internet világában könyvtárunk sokoldalú tevékenységével igyekszik hozzájárulni a pedagógusok eredményes oktató-nevelő munkájához és a tanulók tudásának gyarapításához, közösségi élményt nyújtva.

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

1074 Budapest, Rózsák tere 6-7
tel: +36-1351-6550 fax: +36-1351-6554
e-mail: kontakt@nikola-tesla.hu

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus

© 2016 Nikola Tesla Budapest

bottom of page